Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

INTEGRITET, ÄNDAMÅL, PERSONUPPGIFTER OCH DINA RÄTTIGHETER
Way Performance AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov. Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

INTEGRITET - VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
Fightway värnar om din integritet och är noga med att följa den nya dataskyddsförordningen, i det följande, GDPR, 2016/679/EU, som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska unionen.

ÄNDAMÅL - VARFÖR SAMLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Fightway behandlar dina personuppgifter, efter ditt godkännande, med ändamålet att kunna tex administrera din beställning och användarkonto, identifiera att rätt person får värdehandlingar, erbjuda dig som kund förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, genomföra analyser av de uppgifter Way2win samlat in för ovanstående ändamål för att ge en personligare upplevelse.

BETALLEVERANTÖR
Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna, Dips, Nets och Stripe.

FRAKTBOLAG
För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans.   E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. De fraktbolag vi samarbetar med är: DHL Freight, DHL Express och Postnord.

NYHETSBREV
Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte. Vi använder Mailchimp för utskick av nyhetsbrev.

DIREKTMARKNADSFÖRING
Ändamålet med behandlingen: När du registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden (direktmarknadsföring) behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar. Vår direktmarknadsföring bygger på profilering, vilket innebär att vi anpassar den information som du tar emot från oss baserat på vissa faktorer. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en profil: ditt kön, din position, dina tidigare köp, ditt beteende på vår webbplats och/eller ditt tidigare beteende när du har erhållit direktmarknadsföring direkt från oss.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer.

Lagringsperiod: Om du tackar nej till eller avslutar prenumerationen på vår marknadsföring (inklusive profilering) kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det här ändamålet. Vi tar även bort dina personuppgifter om det inte finns någon annan rättslig grund för att behålla dina uppgifter (exempelvis ett giltigt köpeavtal).

UTCHECKNINGSPÅMINNELSE
Ändamålet med behandlingen: Om du har påbörjat ett köp på vår webbplats och i samband härmed har uppgett din e-postadress men inte har genomfört det slutliga steget i köpprocessen, skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk till din inköpskorg i syfte att påminna dig om ditt oavslutade köp.

Rättslig grund för behandling: Behandlingen krävs för vårt och ditt legitima intresse av att påminna dig om ditt oavslutade köp.

Lagringsperiod: Vi tar bort dina uppgifter inom en månad från utcheckningspåminnelsen, såvida det inte finns en annat rättslig grund för att behålla dina uppgifter (såsom ett giltigt köpeavtal). Du kan tacka nej till detta genom att kontakta [email protected]

UPPFÖLJNINGSMAIL
Ändamålet med behandlingen: 7 dagar efter avslutat köp skickar vi ett e-postmeddelande till dig i syfte att samla in rekommendationer.

Rättslig grund för behandling: Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer.

Lagringsperiod: Way2win tar bort dina uppgifter efter ett år, såvida det inte finns en annat rättslig grund för att behålla dina uppgifter (såsom ett giltigt köpeavtal). Du kan tacka nej till detta genom att kontakta [email protected]

WEBBPLATSANVÄNDNING
Ändamålet med behandlingen: När du använder vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att förbättra vår webbplats samt för marknadsföringsändamål.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats samt för återmarknadsföring. Mer information finns i avsnittet Cookies.

Lagringsperiod:  Mer information finns i avsnittet Cookies.

Personuppgifter – vilka personuppgifter kommer vi behöva?
Exempel på personuppgifter som samlas in för ovanstående ändamål är namn, mail, personnummer, kontaktuppgifter och uppgift om genomförda köp.

Way2win behandlar dels uppgifter som du själv lämnar till Way2win i samband med köp eller vid ett senare tillfälle samt uppgifter som Wat2win samlar in från annat håll, t ex adressuppgifter och uppdaterad kontaktinformation.

Det är frivilligt att lämna ditt godkännande till behandling av dina personuppgifter. I och med att du som kund lämnar dina uppgifter till Way2win godkänner du att Way to Win registrerar och lagrar köp och disponerar över den samlade köpinformationen 36 månader efter ditt senaste köp samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovan nämnda ändamål tills vidare.

Rättigheter – hur länge sparas mina personuppgifter?
I och med den nya dataskyddsförordningen har dina rättigheter utökats vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter sparas av Fightway under den tid som du är kund hos Way2win och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ovan nämnda ändamål med vår behandling.

TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING TILL/AV DINA PERSONUPPGIFTER
Du har rätt att, utan kostnad, en gång per år få ut ett registerutdrag för att få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vidare har du rätt att begära rättelse om någon uppgift är felaktig. Under vissa omständigheter kan du få personuppgifter raderade, till exempel om du inte givit samtycke eller återkallat ditt samtycke.

ÅTERKALLA SAMTYCKE
I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt att med omedelbar verkan återkalla ditt samtycke.

MOTSÄTTA DIG BEHANDLING FÖR DIREKT MARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL
Vill du inte att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål så kan du anmäla det till oss. Enklast gör du det via att skicka ett mail till waytowin.se

MOTSÄTTA DIG BEHANDLING PGA INTRESSEAVVÄGNING
Av personliga skäl kan du motsätta dig behandling av dina personuppgifter om behandlingen i sig stödjer sig på en intresseavvägning, en avvägning mellan nyttan av behandlingen och risken för enskildas personliga integritet. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa att vi har skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

RÄTTEN TILL DATAPORTABILITET
Du har rätt att i ett strukturerat format få en kopia på de personuppgifter du har tillhandahållit oss. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

KONTAKT - VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill få ut registerutdrag, återkalla samtycke, motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål m.m. är du välkommen att kontakta oss.

Way performance  AB som äger waytowin.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du når oss på Way to Winś kundservice på: [email protected]

WAY 2 WIN

välkomna på en kaffe.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Payment with Apple Pay Payment with Google Pay Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna Payment with MobilePay Payment with Swish

© 2024 WAY 2 WIN Powered by Quickbutik